Loading...
Home 2017-11-13T21:34:42+00:00

Milieudienst Nederland is dé bedrijfsmilieudienst van Nederland. Wij ondersteunen en adviseren bedrijven over milieuregels. Wanneer u bedrijfsactiviteiten uitvoert in Nederland, heeft u te maken met milieuregels. In deze regels staan voorschriften over onder andere geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem.

Activiteitenbesluit

De milieuregels zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. In dit besluit staan de algemene regels voor bedrijven over milieuzaken. Verder bepaalt het Activiteitenbesluit welke meldingen u moet doen en/ of welke vergunningen u nodig heeft. Ook staat hier de zorgplichtbepaling in. Hiermee wordt bedoeld dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat ze niet onnodig het milieu of de omgeving belasten.

Milieudienst Nederland

Milieudienst Nederland klinkt misschien als een overheidsorganisatie, maar dat zijn wij niet. Waar uitvoerende overheden op milieugebied nu als omgevingsdienst of uitvoeringsdienst door het leven gaan, profileren wij ons als dé bedrijfsmilieudienst van Nederland. Waar de overheid steeds vaker alleen een toetsende rol vervult, is ruimte ontstaan voor ondersteuning en advies.

Die leveren wij.

Lees verder