Loading...
Over ons 2017-01-30T13:25:22+00:00

Milieudienst Nederland. Dat klinkt misschien als een overheidsorganisatie. Maar dat zijn wij niet. Waar uitvoerende overheden op milieugebied nu als omgevingsdienst of uitvoeringsdienst door het leven gaan, profileren wij ons als dé bedrijfsmilieudienst van Nederland. Waar de overheid steeds vaker alleen een toetsende rol vervult, is ruimte ontstaan voor ondersteuning en advies. Die leveren wij.

Wie in Nederland bedrijfsmatig activiteiten verricht moet zich houden aan milieuregels. Deze milieuregels zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit onderscheid verschillende soorten milieugevolgen van bedrijfsmatige activiteiten. Elke nieuwe vestiging of uitbreiding / wijziging van een bedrijf moet worden gemeld bij de overheid. De aard en omvang van deze activiteiten én de locatie waar die zich bevinden, bepalen hoe gedetailleerd de informatie in de melding moet zijn. Sommige bedrijven blijven vergunningplichtig.

Om inzicht te geven in de ondersteuning die Milieudienst Nederland kan bieden hebben wij een menukaart ontwikkeld. De menukaart gaat uit van een nieuwe of gewijzigde bedrijfssituatie die moet worden gemeld bij de overheid. Op basis van een telefonisch intake kunnen wij een schatting maken van de milieugevolgen van de werkzaamheden die worden verricht. Aan de hand van de uitkomsten van de intake kunnen we een menu uit de menukaart kiezen. U weet dus vooraf wat u krijgt, wat het u oplevert en wat het kost. Transparant en objectief. Dat zijn wij.

Milieudienst Nederland. Dé bedrijfsmilieudienst.