Loading...
    VR NHN 2017-08-14T16:59:11+00:00

    Project Description

    Veiligheidsregio’s hebben een belangrijke rol in de advisering van het bevoegd gezag. Bij meldingen Activiteitenbesluit speelt ook het aspect ‘veiligheid’ een belangrijke rol. Of het nu gaat om de melding van voorgenomen vuurwerkverkoop, het opslaan van gevaarlijke stoffen of het aanwezig zijn van gevaarlijke stoffen in grote installaties, de veiligheidsregio speelt daarbij een belangrijke rol. Het zijn immers de mannen en vrouwen van de brandweer die als eerste de locatie benaderen om een eventueel incident te bestrijden.

    Vanwege de affiniteit die MDNED met gevaarlijke stoffen heeft zijn wij steeds een waardevol gesprekspartner voor veiligheidsregio’s. Vaak zijn wij in staat om zorgen ten aanzien van bedrijfsvoeringen weg te nemen met duidelijke documenten en heldere procedures.