Loading...
    Bejo Zaden B.V. 2017-08-14T17:08:51+00:00

    Project Description

    Bejo Zaden B.V. is wereldleider in een aantal gewassen. Hierbij wordt door zaadveredeling sterke en ziekteresistente plantenrassen ontwikkeld. Deze worden op de eigen onderzoeks- en productielocatie in Warmenhuizen ontwikkeld, getest, geproduceerd en verpakt. Zaden van Bejo Zaden B.V. worden over de gehele wereld verkocht en toegepast. Kwaliteit in combinatie met productondersteuning zorgen ervoor dat Bejo jaarlijks verder groeit op alle continenten.

    In Nederland heeft Bejo Zaden B.V. meerdere locatie. Naast de locatie in Warmenhuizen zijn dit vooral productielocaties. Deze activiteiten maken data Bejo met haar werkzaamheden onder de werking van het Activiteitenbesluit valt.

    Milieudienst Nederland ondersteunt Bejo Zaden B.V. bij het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Daarvoor begeleiden wij het opstellen en indienen van meldingen Activiteitenbesluit en het indienen van aanvragen Omgevingsvergunning, onderdeel milieu. Voor ieder traject formeren wij projectteams die samen aan de slag gaan. Ieder vanuit zijn eigen expertise: bodem, geluid afvalwater, etc. Tot en met de plattegrondtekening die de nieuwe situatie duidelijk en inzichtelijk maakt. Alles onder één dak.