Loading...
    Universiteit Utrecht 2017-08-14T16:04:43+00:00

    Project Description

    Universiteit Utrecht beschikt over de nodige locaties met laboratoria voor onder meer de faculteit Diergeneeskunde en de faculteit biologie. Deze hoog gekwalificeerde laboratoria beschikken over meerdere opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Per locatie gaat het om brandveiligheidsopslagkasten, combinaties van kluizen en opslagkasten alsmede ruimten die specifiek in gebruik zijn als brandcompartiment. Universiteit Utrecht wilde een overzicht van afwijkingen.

    Na uitvoerige toetsing van de onderdelen in de omgevingsvergunning hebben wij Universiteit Utrecht geadviseerd over de mogelijkheden die de vergunning biedt. Aan de hand van het advies is gekozen voor de meest efficiënte en effectieve combinatie van opslagvoorzieningen om de maximale flexibiliteit van de UU te behalen.

    Na uitvoering van het project en oplevering van de rapportage heeft UU opdracht gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak met bouwkundige maatregelen. Het project bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase waarbij de sector Campus van de UU het beheer over de werkzaamheden voert.